Nacka Bad & Bygg AB har tecknat ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa som täcker skador upp till 10.000.000 :- och vi lämnar 10 år Garanti på utört arbete.Vid varje avslutat projekt skickar vi kvalitetsdokument, garantidokument och annat dokument som kan behövas vid en eventuell bostadsförsäljning i samma kuvert som fakturan till kunden.