Behörighet för våtutrymmen

Vi är behöriga att utföra tätskiktsarbeten enligt branschorganisationen BKR:s branschregler för tätskikt i våtutrymmen.

Vi erbjuder kvalitetsdokument som stöd för vårt arbete och för Eran säkerhet för det jobb som vi har gjort!