Garanti på utförda arbeten

Efter besiktningen av den oberoende besiktningsmannen inträder garantitiden och under garantitiden är vi är ansvarig för de arbeten vi har utfört hos Er och i Er fastighet.
Som ett behörigt företag, när arbetet är utfört lämnar vi också alltid 5 års kvalitetsdokument garanti på utfört arbete.